مدیران پارس پی

 

 
 

نام و نام خانوادگیسینا قائمی

سمترییس هیئت مدیره

تحصیلاتکارشناس ارشد عمران - سازه

 

نام و نام خانوادگیمحمدعلی زاهدی

سمتنایب رییس هیئت مدیره

تحصیلاتکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 
 

نام و نام خانوادگیاسماعیل توکلی

سمتمدیرعامل- عضو هیئت مدیره

تحصیلاتدیپلم

 

نام و نام خانوادگیبهروز عارفی

سمتعضو هیئت مدیره

تحصیلاتکارشناس حسابداری

 

 

پروژه های اجرا شده توسط اعضا هیئت مدیره

 

نام پروژه :ارمغان

آدرس :تهران-جردن- خيابان ارمغان

كاربري :اداری

كارفرما:شركت توسعه ساختمان خوارزمي

آرشیتکت:مهندس شاهين فر

سمت اعضاي هيئت مدیره:مجري-ناظر

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام پروژه :هدايت

آدرس :تهران - دروس - ميدان هدايت

كاربري :مسكوني

كارفرما:شركت رافع كيش

زيربنا:۶۰۰متر مربع

سمت اعضاي هيئت مدیره:مدير پروژه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام پروژه :بزرگمهر

آدرس :تهران -چهارراه وليعصر-خيابان بزرگمهر

كاربري :اداري-تجاري

كارفرما:شركت توسعه ساختمان خوارزمي

آرشیتکت:مهندس شاهين فر

زيربنا:۱۲۰۰۰متر مربع

سمت اعضاي هيئت مدیزه:مجري-ناظر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام پروژه :كانون

آدرس :اصفهان-چهارراه آپادانا

كاربري :اداری

كارفرما:مهندس يزدان

آرشیتکت:مهندس يزدان

زيربنا:۶۴۰ مترمربع

سمت اعضاي هيئت مدیره:مديريت پيمان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام پروژه :مجتمع مسکونی پارس۱

آدرس :خیابان مشتاق دوم، خيابان جي شير ، بلوار سروستان ، بن بست اوا پلاک ۱

كاربري :مسكوني

كارفرما:آقاي مهندس قائمي – آقاي توكلي

زيربنا:۸۰۰متر مربع

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام پروژه :احداث مجتمع مسكوني اصفهان ۱

آدرس :اصفهان ، ابتداي مشتاق دوم

كاربري :مسكوني

كارفرما:زاهدي ، محمدي

زيربنا: ۲۹۸۰ متر مربع

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نام پروژه :احداث پل ورودي روستاي دنارت

آدرس :اصفهان ، خيابان آبشار سوم ، روستاي دنارت

كاربري :تعريض ورودي روستا، تعريض و اصلاح ورودي دنارت

كارفرما:شهرداري منطقه ۶ اصفهان

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام پروژه :مديريت طراحي مجتمع نكو

آدرس :دانشگاه صنعتي اصفهان ، شهرك علمي تحقيقاتي

كاربري :اداري

كارفرما:شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان- زاهدي

زيربنا:۷۰۰مترمربع

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام پروژه :مديريت مستندسازي ميدان امام علي

آدرس :اصفهان ،  تقاطع عبد الرزاق و علامه مجلسی

كاربري :اداري

كارفرما:شهرداري اصفهان

زيربنا: ۷۰۰۰۰ متر مربع

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام پروژه :احداث مجتمع مسكوني گلها

آدرس :اصفهان ، کوچه بیمارستان کاشانی

كاربري :مسکونی

كارفرما:زاهدی

زيربنا:  ۱۲۰۰ متر مربع